Bilge Danışmanlık

A1 - Tiyatro Oyunculuk

A1 - Tiyatro Oyunculuk

Eğitimler / Atölyeler
Not: Saati yaş gruplarına göre belirlenecektir.

AMAÇ; Yaş gurubunun dikkat sınırları dikkate alınarak yapılacak olan bu atölye çalışmasında asal amaç; dramanın getireceği avantajları kullanıp, kişisel eğitime katkıda
bulunmaktır.
Özellikle hedeflenen yaş gurubunun;
-Düşünce sisteminin,
-Duygu sisteminin,
-Dilin,
-Bellek ve hatırlama gücünün,
-Sosyalleşme ve Sosyal davranışının gelişiminde yararlı olması düşünülmüştür.
Ayrıca bu çalışmada bireyler, birlikte, bir disiplin içinde estetik bir ürün meydana getirmenin tadına varacaklardır. Bu da kendilerine olan güvenlerini artıracaktır. Sene sonunda, konuşmasına özen gösteren, mimiklerini, jestlerini ve vücudunu doğru kullanan, sağlıklı düşgücüne sahip bireyler yetiştirmek de uzun erimli amacımızdır.
On iki hafta sürecek olan eğitim programının ana başlıkları ;
Konuşma Eğitimi, Vücudun Kullanımı, Düşgücü Çalışmasıdır.

TİYATRO PROGRAMI

1. HAFTA
Genel Bilgi,Yapılacak Çalışmalardan Örnekler

2. HAFTA
TİYATRO TARİHİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Doğru Solunum, Fonetik, Boğumlama
VÜCUDUN KULLANIMI; Denge Merkezi, Mimik
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama Çalışmaları

3. HAFTA
TİYATRO TARİHİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Diyaframı Çalıştırmak, Kahkaha Alıştırmaları, Boğumlama
OYUNCULUK; Mimik Alıştırmaları, Jest
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama Çalışmaları

4. HAFTA
TİYATRO TARİHİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Diyaframı Çalıştırmak, Ünlülere İlişkin Alıştırmalar
OYUNCULUK; Anlatım Alıştırmaları
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama Çalışmaları

5.HAFTA
KONUŞMA EĞİTİMİ; Diyaframı Çalıştırmak, Ünsüzlere İlişkin Alıştırmalar
OYUNCULUK; Anlatım Çalışmaları
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama Çalışmaları

6.HAFTA
KONUŞMA EĞİTİMİ; Ünsüzlere İlişkin Alıştırmalar
OYUNCULUK; Rol Çalışmaları
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

7.HAFTA
TÜRK TİYATRO TARİHİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Vurgulama, Tonlama
OYUNCULUK; Rol çalışmaları
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

8.HAFTA
TÜRK TİYATRO TARİHİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Bükümleme, Es
OYUNCULUK; Temel oyunculuk
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

9.HAFTA
ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSU
KONUŞMA EĞİTİMİ; Ulama, Temrin çalışmaları
OYUNCULUK; Temel oyunculuk
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

10.HAFTA
ÇAĞDAŞ TÜRK TİYATROSU – UYGULAMALI DRAMATURJİ
KONUŞMA EĞİTİMİ; Temrin çalışmaları
OYUNCULUK; Oyunculuk yöntemleri
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

11.HAFTA
UYGULAMALI DRAMATURJİ – KARŞILAŞTIRMALI METİN OKUMA
KONUŞMA EĞİTİMİ; Temrin çalışmaları
OYUNCULUK; İzleyici – oyunculuk ilişkisi
DÜŞGÜCÜ; Doğaçlama

12.HAFTA
KARŞILAŞTIRMALI METİN OKUMA
KONUŞMA EĞİTİMİ; Temrin çalışmaları
OYUNCULUK; Tiyatrodan performansa