Bilge Danışmanlık

A7 - Film Çözümleme Teknikleri

A7 - Film Çözümleme Teknikleri

Eğitimler / Atölyeler
Not: Saati katılımcıların sayısı ve birikimine göre saptanacaktır.

Görmek ile bakmak arasında kalmamak…

Neyi değil nasıl gördüğünüz anlamak…

İsterseniz… Bakmanız değil görmeniz gerekir.

Konular

Sanat Olarak Sinema

Anlatım İşlevleri – Anlatım Öğeleri

Görsel Yapı, Kompozisyon, Alt Metin

Zaman, Mekan, Anlatı

İçerik, Biçim, İdeoloji, Entrika

Görme Biçimleri

Bir Vizyon Filminin İzlenip Çözümlenmesi

Temel Anlamsal ve Yan Anlamsal Anlam, Sembol

Sinema Sanatında Gerçeklik, Mahremiyet ve Temsil

Söz Dizimi

Kodlar-Mizansen-Çerçevelenmiş Görüntü-Artzamanlı Çekim-Ses

Romandan Uyarlama, Müzik ve Ses Kullanımı

Göstergeler – Algı Psikolojisi