Bilge Danışmanlık

K4 - Liderlik

K4 - Liderlik

Eğitimler / Kurumsal
Not: 8 SAAT

Liderlik kavramı halen iş yaşamında gizemini en çok koruyan, “kişiye özgü”lüğünden ötürü formüle indirgenemeyen kavramdır. Bu noktadan hareketle kişinin liderlik başarısı, kendi yetenek ve limitlerine karşı farkındalığı ile doğru orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu eğitim kuruluşlarda, liderlik etkinliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, kurum kültürü içinde liderlik profili oluşturması sorumluluğu taşıyan veya bu alanda görüşlerini geliştirmek isteyen orta ve üst düzey yöneticiler içindir.

Konular

Çeşitli Liderlik Tarzlarını Gözden Geçirme,

Lider Kimliği ile Kendini İfade Etme,

Liderler Arası Etkileşim Durumlarına Karşı Farkındalık Kazanma,

Lider Etkinliğini Oluşturan Ölçütleri Belirleme,

Liderlik Edilen Takımın Beklentilerini Gözlemleyebilme,

Takımı Hedefe Odaklama,

Takım Dinamikleri ile Kurum Dinamiklerini Dengeleme,

Takım İçi Çatışma Yöntemi / İtirazları Yönlendirme,

Yeni Elemana Liderlik Etmek.

Amaçlar

Bu eğitimin amacı, katılımcıların kendi liderlik profillerini oluşturmak, kurum yapılarına uygun liderlik ölçütleri konusunda farkındalıklarını geliştirmek konularında, bireysel ilgilerini ortaya çıkarmak, örnek olaylar oluşturmak ve deneyimletmektir.