Bilge Danışmanlık

B10 - Stres Yönetimi

B10 - Stres Yönetimi

Eğitimler / Bireysel
Not: 6 SAAT

Çağımızın hastalığı olan stresten kurtulmanın yollarını biliyor muyuz?

Bir çok hastalığımızın ana nedeni olan stresin bizi yönetmesine izin vermeyin demek kolay ama ya uygulayabilmek, yönetebilmek?

Onunla baş etmeyi öğrenmezsek kesinlikle bizi yok edecektir.

KONULAR

Alarm Dönemi

Tükenme Dönemi

Stres Belirtileri: Fiziksel, Duygusal, Zihinsel, Sosyal

Stresin Kaynakları,

Olumlu, Olumsuz Etkileri,

Yaşın, Cinsiyetin Önemi

Örgütsel Stres Kaynakları,

Kişisel Stres Yönetimi.

Deneyim, Kişilik

Strese Kaşılık Verilen Cevaplar

Stresle Başa Çıkma Yöntemleri

AMAÇLAR

Onunla baş etmeyi öğrenip, uyarıcı etkisini de kullanıp, verimimizi, mutluluğumuzu ve huzurumuzu arttırmak ve yaratıcı olmak asal amacımızdır.