Bilge Danışmanlık

B3 - Güzel Konuşma ve Hitabet Sanatı

B3 - Güzel Konuşma ve Hitabet Sanatı

Eğitimler / Bireysel

Not: 10 SAAT

Etkili bir sesimiz, güzel bir sözümüz ve varmak istediğimiz bir yer varsa bize kim engel olabilir? Ya peki bedenimizi bir enstrüman gibi kullanamıyorsak, sesi nereden ve nasıl çıkaracağımızı bilmiyorsak, sadece duyduğumuz kadar konuşabiliyorsak?

Kendi sesimizi bile duymuyoruz! Konuşurken tüm bedenimiz ve ruhumuz hatta zihnimiz bile karışıyor değil mi? Sesimiz çatallaşıyor, terlemeye başlıyoruz, enerjimizi yitiriyoruz…

Konuştukça anlaşamıyoruz, konuştukça batıyoruz.

KONULAR

Konuşmanın Temel İlkeleri

Konuşmacının Nitelikleri

Dikkat ve İlgi

Konuşmayı Oluşturan Etmenler

Ses ile Soluk İlişkisi

Boğumlama (Telaffuz)

Konuşma Dinamiği

Sözcük Hazinesi, Biçem (Üslup)

Başlıca Konuşma Türleri, Dinleme ve Konuşma

Türkçeyi Türkçe Konuşmak, Konuşmayı Bozan Etmenler

Hitabet Sanatının İncelikleri ve İlkeleri,

Kürsü ve Mikrofon Korkusu

Ustalaşmayı Sağlayan Taktikler

AMAÇLAR

Sesteki genel kusurları gidermek, sesi geliştirmek, diyaframı çalıştırmak, soluk denetimi, doğru boğumlanma (telaffuz), burgulama ve tonlamayı öğreterek günlük kullanımda alışkanlık haline getirmek, en önemlisi de Türkçeyi Türkçe konuşmak bu programın asıl amacıdır. Etkili ve güzel konuşma teknikleri ile enstrümanınızla barışacak, ondan doğru sesler çıkarmaya başlayacak, keyifle konuşacaksınız…