Bilge Danışmanlık

K6 - Hikaye Anlatıcılığı

K6 - Hikaye Anlatıcılığı

Eğitimler / Kurumsal

Not: 6 SAAT

“Tekerleği kullanmayan çok önemli topluluklar oldu, ancak masal anlatmayan hiç bir topluluk olmadı.” Ursula K.Leguin

Hikaye anlatmak; bir konuyu izah etmek, değildir, “Hikaye” bir anlatıdır. Dahil olanların yaşadığı, hissettiği ve empati kurabildiği bir şeydir. Hikayeler sebep-sonuç arasında bir bağlantı kurmamızı sağlar. Bu da bizim genel düşünce yapımız aslında. Yaptığımız her hareket, her eylem aslında kısa birer hikaye. İnsan “hikaye anlatabilen” bir canlıdır. Hikayeler insan üzerinde çok etkilidir. Fikirleri hikaye formunda aktarabilme becerisi belki de öğrenip öğretebileceğimiz en önemli kabiliyettir.İstatistiklere baktığınızda önümüzdeki yirmi yıl içinde çalışanlardan beklenen ilk üç becerinin; Sorun çözümleme tekniği, yaratıcılık, hikaye anlatıcılığı olduğunu görürsünüz. Bilinçdışına bir kez yerleşen bilgi hayat boyu bizi etkileyen, davranışlarımıza yön veren esaslar haline gelir. Hikaye dili de dinleyenlerin doğrudan bilinçaltına ulaşabildiğinden en etkili iletişim dili olmuştur.İşte bu yüzden hikaye anlatma yetisini güçlendiren insan, mesleği ya da ilgi alanı ne olursa olsun iletişimde bir adım öne geçer.Ne der Nelson Mandela “Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız, kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız.

”Hikayeleri beş duyu organımızla canlandırır ve hemen özdeşleşiriz. Kafamızda canlandırır, hikayedeki olayları hisseder, sembolleri, işaretleri bir duyguyla eşleştirir dinleyenle birlikte yaşarız. Benzer deneyimler yaşarken, beynimizin acı, haz, nefret gibi duygulardan sorumlu bölgeleri de çalışır. Bu da bilginin geçici olarak depolanması yerine bilinçaltına işleyerek kalıcı olmasını sağlar.

KONULAR

İnsanlar neden hikayeleri sever?

Hikayenin temel taşları: Ethos, logos, pathos

Karakter Analizi

Sayılar, Olgular,

Bilgiler,

Üç birlik kural

On Kelime Kuralı

Tetikleyici olay, dönüşüm, hayat ders

Kanava

Tema

Önerme Tekniği

Günlük hayatta hikayecilik yeteneği nasıl kullanılır?

Daha iyi nasıl hikaye anlatılır?

Beklenti ihlali

Anoloji- metafor

Retorik ile hikayecilik ilişkisi

Üçlü sahne yapısı

Konu, kahraman ve macera nasıl bulunur?

AMAÇLAR

Herhangi bir iletişimde bedenini daha doğru kullanmak, topluluk önünde etkileyici konuşmalar yapmak, güçlü bir imaj yaratmak, beden dilini güçlendirmek.Kısaca kendimiz geliştirmek istiyorsak hikaye anlatabilmeliyiz.