Bilge Danışmanlık

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Eğitimler / Sosyal Sorumluluk Projeleri

Not: Saati Projeye göre saptanır.

Markalar dünyasına başarılı projelerin benzersiz kazanımları ile giren sosyal sorumluk projelerinin cazibesi, her geçen gün artıyor. Marka ile toplum arasındaki ilişkide, sosyal sorumluluk projeleri ile üretilen değerin, marka değerine dönüşmesi, markayı güçlendirmesi ve markalar güçlendikçe toplumun zenginleşmesi hemen her şirketi doğal bir arayışa yönlendiriyor. Gündemimizi en çok meşgul eden soru ise “Bir sosyal sorumluluk projesinden nasıl başarılı sonuçlar alırız?”

Sosyal sorumluluk projelerinden beklediğimiz sonuçları almak için öncelikle markanın özyapısı, özvarlıkları ve toplumsal algısına uyumlu bir sosyal hedef belirleyerek başlamalıyız. Sürecin başarısı ise yazımızda yer vermeye çalıştığımız pek çok etkene ve kimi zaman cevap bulmakta zorlandığımız sorulara dayanıyor.

Toplamda daha iyi bir yaşam sunan-vaat eden ve vaadini istek ve ihtiyaçlarımızı dikkate alarak gerçekleştiren markaların açık ara üstünlük kazandığı gerçeği, bugün de geçerli ve yarın da geçerliliğini koruyor olacak.

Sosyal sorumluluk projelerini değerlendirirken, projenin başarısını belirleyen etkenleri bizi bütüne götüren parçalar olarak değerlendirmek ve cevap bulamadığımız sorulara kendi marka cevaplarımızı vermek büyük önem taşıyor. Çünkü bugünü ve yarını hedeflerimiz doğrultusunda şekillendirmenin yolu, bu cevaplarla bulunuyor.

Birlikte geçirilen zaman ve ardından karşılıklı fikir paylaşımdan sonra;

-Projemiz ne olabilir,

-Proje döngüsü yönetimi,

-Proje döngüsünün yönetim aşamaları,

Projenin tanımlanması, proje formülasyonu, projenin yürütülmesi ve değerlendirme…

-Mantıksal çerçeve,

-Çalışma palanı ve görev dağılımı,

-Projede başarı kriterleri,

-Mevcut durum analizi,

-Sürdürülebilirlik.

Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ciddiye alan şirketlerin dört temel alanda iş sonuçları açısından da fayda sağladıkları gözlemleniyor: (ı) Büyüme, (ıı) Getiri, (ııı) Risk yönetimi, ve (ıv)Yönetim kalitesini geliştirme.

Büyüme açısından da çeşitli faydalar sağlayan sosyal sorumluluk projeleri, şirketlerin farklı pazarlarda daha hızlı tanınmalarına ve dolayısıyla yeni pazar geliştirme çabalarının daha etkin ve daha az maliyetli olmasına yardımcı olabiliyor. Ayrıca, toplumsal sorunları daha yakından takip edebilen şirketler toplumun değişik kesimleri için yeni ürünler geliştirebiliyor. Sosyal sorumluluk projeleri aynı zamanda şirketlerin kaynak kullanım etkinliklerini de artırarak kârlılıkları da artırıyor. Sosyal sorumluluk projelerinin önemli faydalarından birisi de risk yönetimi etkinliğini artırmak. Bu çalışmalar toplumsal duyarlılıkların yüksek olduğu konularda zaman içerisinde ortaya çıkabilecek kamusal düzenlemelere uyum konusundaki becerilerin gelişmesi oluyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri birçok şirket için aynı zamanda liderlik yetkinliklerini geliştirme fırsatları da yaratıyor. Özetle, sosyal sorumluluk projeleri, bu alanlardaki etkileri de ölçmek için önemli bir araç oluyor. Çünkü, ölçülmeyen performans geliştirilemez.