Bilge Danışmanlık

B7 - Hikaye Anlatıcılığı

B7 - Hikaye Anlatıcılığı

Eğitimler / Bireysel

Not: 6 SAAT

“Tekerleği kullanmayan çok önemli topluluklar oldu, ancak masal anlatmayan hiç bir topluluk olmadı.” Ursula K.Leguin

Hikaye bir anlatıdır, bir konuyu izah etmek değil. Dahil olanların yaşadığı, hissettiği ve empati kurabildiği bir şeydir.

Belirsizliklerle çeşnilendirilmiş beklentilerdir.

İnsan “hikaye anlatabilen” bir canlıdır.

Hikayeler insan üzerinde çok etkilidir. Fikirleri hikaye formunda aktarabilme becerisi belki de öğrenip öğretebileceğimiz en önemli kabiliyettir.

İstatistiklere baktığınızda önümüzdeki yirmi yıl içinde çalışanlardan beklenen ilk üç becerinin; Sorun çözümleme tekniği, yaratıcılık, hikaye anlatıcılığı olduğunu görürsünüz.

Bilinçdışına bir kez yerleşen bilgi hayat boyu bizi etkileyen, davranışlarımıza yön veren esaslar haline gelir. Hikaye dili de dinleyenlerin doğrudan bilinçaltına ulaşabildiğinden en etkili iletişim dili olmuştur.

İşte bu yüzden hikaye anlatma yetisini güçlendiren insan, mesleği ya da ilgi alanı ne olursa olsun iletişimde bir adım öne geçer.

Ne der Nelson Mandela “Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız, kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız.”

KONULAR

İnsanlar neden hikayeleri sever?

Hikayenin temel taşları: Ethos, logos, pathos

Katarsis

Üç birlik kuralı

Tetikleyici olay, dönüşüm, hayat dersi

Önerme tekniği

Günlük hayatta hikayecilik yeteneği nasıl kullanılır?

Daha iyi nasıl hikaye anlatılır?

Beklenti ihlali

Anoloji- metafor

Retorik ile hikayecilik ilişkisi

Üçlü sahne yapısı

Konu, kahraman ve macera nasıl bulunur?

AMAÇLAR

Herhangi bir iletişimde bedenini daha doğru kullanmak, topluluk önünde etkileyici konuşmalar yapmak, güçlü bir imaj yaratmak, beden dilini güçlendirmek.

Kısaca kendimiz geliştirmek istiyorsak hikaye anlatabilmeliyiz.