Bilge Danışmanlık

B5 - Sinema Ve Sahne Sahne Sanatları Oyunculuğu

B5 - Sinema Ve Sahne Sahne Sanatları Oyunculuğu

Eğitimler / Bireysel

Not: 160 SAAT

Sahne Oyunculuğu

Sahne Oyunculuğu Kursu temel drama eğitimi çalışmasıdır. Bir kişinin oyuncu olabilmesi için içsel ve dışsal iki yönlü bir yolculuğa çıkması gerekir. İlk çağlardan bu yana var olmuş olan Drama Sanatı zaman içinde büyümüş değişimlere uğramış yeni biçimler kazanmıştır. Ancak bu dönüşümde sabit kalan tek şey oyuncu olmuştur. Tavırlar değişse de oyuncu anlatıyı izleyiciye ileten ortak yapıdır. Sahne Oyunculuğu Kursu ileti ortamı olan oyuncunun nasıl oyunculuk yapacağını algılaması ve uygulaması için tasarlanmış bir eğitimdir.

KONULAR

Oyuncunun Kendini Tanıması İçin Vücut Çalışması

Oyuncunun Yaratı Alanını Tanıması İçin Doğaçlama Çalışmaları

Oyuncunun Doğru Konuşması İçin Fonetik, Diksiyon, Artükilasyon Çalışmaları

Sahne Çalışmaları

Dramaturji Çalışmaları

İleri Oyunculuk Teknikleri ve Temrinleri

AMAÇLAR

Bu atölye oyuncunun kendini ve sanatını tanımasını sağlar. Tanımadan sonra ise doğaçlama teknikleri ve sahne çalışmaları ile oyuncunun Drama yeteneğini geliştirilir. En son aşamada da oyuncunun yorum, algılama ve iletme kabiliyetlerini arttırır.

Kamera Önü Oyunculuğu

Kamera önü oyunculuğu, sahne oyunculuğundan çok ayrıdır.Bu fark dramatik temellerinin özdeş olmasına rağmen ortaya çıkarılan eserin form farklılığından ileri gelir. Sinema eseri ile tiyatro eseri arasındaki fark oyuncunun davranış, doğaçlama, teknik ve algılama farklarına yansıyacaktır.

KONULAR

Yeni yaratı alanı Beyaz Perde

Adler ve Meisner Yöntemleri

Kamera oyuncusunun Yabancılaşması

Kamera önünde Doğaçlama

Kamera ile Oyuncunun Doğru İletişimde olması

Perdeden veya Ekrandan Seyirciye Ulaşma

AMAÇLAR

Kamera Önü Oyunculuğu Atölyesinin çalışmasında hedeflenen; öncelikle oyuncunun yaratı alanını tanıması, daha sonra bu alana teknik olarak hakim olmasını sağlamaktır. İkinci amaç ise tanınmış yaratı alanı içinde yeni buluşlar yapılarak yaratıcılığın arttırılması, karakterizasyonun oturtulması ve öznelleştirmeden uzaklaşılmasıdır. Bu eğitim sonunda oyuncu sinema plastiğine uygun hareket etme, minimal oyunculuk ve oyuncu seçmelerinde öne çıkma konularında hakimiyet kazanmış olur.