Bilge Danışmanlık

K13 - Sanatsal Çalışmalarla Motivasyon

K13 - Sanatsal Çalışmalarla Motivasyon

Eğitimler / Kurumsal

Not: Saati projeye göre saptanır.

(TİYATRO, SİNEMA, FOTOĞRAF)

Motivasyon, bir insanı belirli bir amaç için harekete geçiren güç, bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü ve dürtüler bileşkesidir. Bireyin bulunduğu pozisyon içerisindeki davranış şeklini, gayret düzeyini ve zorluklar karşısında direnç düzeyini belirleyen içsel psikolojik güçler olarak da tanımlayabiliriz. Bu tanımlamaların ışığında motivasyonun üç temel özelliği bulunmaktadır;-Harekete geçirici,-Hareketi devam ettirici,

-Hareketi ve davranışları olumlu yöne yöneltici.

Sanatsal ve entelektüel bakışımızı yeniden yapılandırarak ve farklı bakış açılarını görerek; Motivasyon nedir, önemi, süreci, teorileri ve teknikleri üzerinde durulacaktır.

Bir kitlenin başarma azmi ve başarma düzeyi o topluluktaki en moralsiz kişinin azim ve heyecanı ile sınırlıdır. Diğer bir ifade ile; bir zincirin gücü, en zayıf halkanın gücü o kadardır. O şahıs, tek kişi bile olsa grubu yavaşlatan, tökezleten ve hatta moralsizliğini diğer üyelere de aktaran olumsuz bir rol üstelenir.

Bu nedenle diyebiliriz ki, bir gurubun hızı, morali ve motivasyonu en zayıf üyesinin hızı kadardır.

AMAÇ

— Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları vs.) karşılamaya olanak hazırlayacaktır.

— Çalışanların “ego”larını tatmine ( toplantılara katılma olanakları, danışılma olanakları, kararlara katılma olanakları vb. ) yönelecektir.

— Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına olanak hazırlayacaktır.

— Bireylerin yaratıcılık ve önderlik yeteneklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.

— Çalışanları, sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yaralanmaya yönelterek, kişiler/arası olumlu rekabeti geliştirecektir.

— Motivasyon çalışanların amaçları ile çalışanların amaçlarını uyumlaştırmak için uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon bir yandan işletmede verimliliğin yükselmesi, öte yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri doyumun arttırılmasını amaçlar.