Bilge Danışmanlık

K14 - Zaman Yönetimi

K14 - Zaman Yönetimi

Eğitimler / Kurumsal
Not: 6 SAAT

Zaman; yerine konması, geri döndürülmesi, depolanması, yenilelenmesi, satın alınması mümkün olmayan ama hoyratça kullandığımız bir kaynak. Her iş için gerekli olan pahalı bir kaynak… Peki ya zamanı yönetebiliyor muyuz?

KONULAR

İletişim Kapasitemiz,

Gerçek Zaman,

Algılanan zaman,

Zaman Tuzakları,

Zaman Tüketiciler,

Zamanı Planlamak,

Önceliklerin Belirlenmesi,

Acelecilik, Erteleme, Kararsızlık,

Hayır Diyememek,

Gereklilik Analiz,

Kurumsal Zaman Nedir?

Zamanın Maliyetlere Etkisi Nedir?

Kurumsal Zaman Planlaması Nasıl Yapılmalıdır?

Kişisel ve Kurumsal Zamanın Yönetilmesi.

AMAÇLAR

Maliyetin en önemli girdisi zamandır. O zaman zamanımızı en verimli şekilde kullanmayı amaçlamalıyız. Zamanın verimli kullanımı; minimum maliyetle maksimum verim elde etmenin ilk şartıdır. Öyleyse amacımız zamanımızı yönetmek olmalıdır.