Bilge Danışmanlık

B8 - Yaratıcı Ve Çözümcü Düşünce

B8 - Yaratıcı Ve Çözümcü Düşünce

Eğitimler / Bireysel

Not: 6 SAAT

Bütün parçalardan başka bir şeydir” Gestalt Terapisi

Önümüzde yirmi yıl içinde çalışanlardan beklenen özellikleri araştırdığınızda ikinci sırayı alan bir özellik Yaratıcılık.

Geleneklerimiz, inançlarımız, yanlış ve olumsuz bilgilendirilmelerimiz, alışkanlıklarımız giderek bizi tek boyutlu düşünen ve stres altında aceleci, yanlış ve çözümsüz kararları veren bireylere dönüştürmedi mi?

General George S. Patton‘un dediği gibi; “İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün”
Bu kadar özgür olmadığımızı düşünüyoruz değil mi? Her gün bir başka problemi çözmeye çalışıyoruz. Halbuki belirli problem türlerine göre çözüm üretmek daha doğru değil mi? Bunu da ancak yaratıcı düşünce ile yapabiliriz.

Yaratıcı düşünce, yeni nesnelerin, süreçlerin ya da kavramların ortaya çıkmasını sağlar. Bu da sistematik bir süreç ve yaklaşım gerektirir. Kararlarımızın daha çabuk daha sağlıklı alınmasını sağlar. Yaratıcılık herkesin gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir.

Ana Başlıklar:

Yaratıcılık ve Liderlik

En Yaratıcı Beyin Kim?

Aslında Yeniden Hatırlama, Bağlantı Kurma

Yaratıcı Buluşlar

Zeka Çeşitlidir, Dinamiktir ve Kendine Özgüdür

Yaratıcılığın Önündeki Engeller

Beyin Ve Kalp İlişkisi

10.000 Saat Kuralı

Bakmak, Görmek

İşletme Körlüğü

TRIZ Yöntemi

Beyin Fırtınası Tekniği

İkili çağrıştırma Yöntemi

Yanal Düşünme

Scamper

Morfolojik Analiz

Gordon Yöntemi

Yaratıcı Düşünmeyi Arttıran Materyaller ve Etkinlikler…

AMAÇLAR

Bu eğitimin amacı, yaratıcı düşünce ile çözüm üretmek, farkındalığını arttırıp, çatışmayı azaltıp, hedeflere yöneltmek, farklılığı oluşturmak, zamanı doğru kullanmak…